logo

Официално откриване на образователна биоградинка

Днес образователната градинка с външна класна стая на Младежки център Пловдив бе официално открита в присъствието на вдъхновени деца, родители и представители на спонсора Фондация Wilo Bulgariaпридружени от заместник-кмета по „Спорт, младежки дейности и социална политика“ Георги Титюков. Благодарим на всички, без чиято безценна помощ и подкрепа, това вълнуващо място за среща с природата, нямаше да бъде реалност. Благодарим най-вече на децата и младежите, които ще попиват знания и умения по най-чистия и неподправен начин, така както само те умеят най-добре! 


Прекрасните дървени образователни материали и табели изработиха за нас с много желание Дървеница\Darvenitsa и Aтелие ТРИОН / Atelier TRION


Очакваме Ви на образователните работилнички в градинката всяка събота и неделя, следете темите тук: Образователни работилници "Младежки център"

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.