logo

Младежки форум "Истина или предизвикателство" 2

След успешно осъществената първа част на форума през м.май и с цел приемственост на идеите и дейностите в младежката работа, организираме второ издание на форум "Истина или предизвикателство- Провокирам те да бъдеш..". Този път целта ще бъде да се изследва връзката и взаимодействието между изкуството и ученето, както и една своеобразна провокация към съществуващата формална образователна методика. Очакват ви отново страхотни лектори и теми, игри, забавления, арт и..нови запознанства! Очакваме ви!
Програма:
20 октомври /събота/

09:00 до 09:15
Регистрация
09:15 до 09:30 
Откриване на форума
09:30 до 10:30 
„Отвъд формата“- Лектори Мария Ангелова и Надежда Гарова 
10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:00
„Представи си, че можеш…“ - Лектор: Ина Петкова
12:00 до 12:45
Обяд.
12:45 – 14:15
„Красотата в музиката“- Лектори: Събина Бодурова и Слави Стоянов
14:15 до 14:30
Пауза
14:30 до 16:30
„Вдъхнови се за промяната“- лектори Марияна Секулова и Весела Розенс
16:30 Стартиране на своеобразна игра, която има за цел участниците да достигнат различни туристически обекти в града на които ще имат поставени определени задачи. Финалът на играта ще е спортният комплекс на центъра.

21 октомври /неделя/

10:00 до 11:30 
„Визуализирай това“ - лектор Светла Тодорова.
11:45 – 13:45 
„Емоционално споделяне с ритъм, говорене и музика“ - лектор Весела Люпке. 
13:45 
Обяд.

Входът и този път е свободен. 
Регистрацията е затворена, всички места са запълнени!

През месец май 2018 г. екипът на Младежки център Пловдив организира първия младежки форум на тема „Истината или предизвикателство“. Основна цел на събитието бе развиването на нови знания у младите хора по отношение на успешните модели за комуникация, сътрудничеството, изграждане на работни мрежи. Участници на възраст 15-29 години от цялата страна бяха гости на центъра и имаха възможността да се срещнат и да обменят идеи с известни лектори като Жюстин Томс и Мишо Стефанов. Форумът бе обвързан и с друго изключително значимо за ОП „Младежки център Пловдив“ събитие – церемонията по награждаване със „Знак за качество“ на Съвета на Европа – съвременен стандарт в младежката работа.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.