logo

Клуб по програмиране Coder Dojo

Coder Dojo Plovdiv- най-новият клуб в голямото световно семейство на Coder Dojo-безплатни клубове по програмиране- над 60 в целия свят. https://www.coderdojo.bg/

С помощта на Робопарти Пловдив / Рожден ден с роботи и Роботилницаи доброволци, деца на възраст от 6 до 17 години могат да опознават възможностите на технологиите и да се учат как да създават управляеми модели, програми и игри. Процесът на учене в клубовете е непринуден, изключително забавен и съобразен с възрастта и нивото на децата. 

Обучение в две възрастови групи:
1.Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)обучение- за деца над 6 до 8 год.
2.Micro:bit- обучение за деца над 9 години.Необходимо е децата да дойдат със свой лаптоп или таблет.

Важно е децата да си носят свои таблети и лаптопи в групата Micro:Bit, както и да присъстват на всичките 5 работилници.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.