logo

Обучение "Киберскаути" в СУ "Св. Софроний Врачански" в град Пловдив

На 29-30 ноември 2018г. 25 петокласника от СУ “Св. Софроний Врачански“ в град Пловдив преминаха успешно двудневно обучение по програма  „Киберскаут“. Част  от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“ проведе обучението като официален партньор на Центъра за безопасен интернет. През първият ден участниците обсъждаха кои са най-големите рискове за деца в интернет, както и начините да се справят с тях.  На втория ден учениците участваха в ролеви игри, чрез които упражниха трите роли на киберскаута: да бъде пример за отговорно и безопасно поведение в мрежата; да дава съвети на връстници при проблеми в интернет ; да организира и провежда публични дейности.  В следващите два месеца киберскаутите ще имат възможност да участват в национално състезание за най-добра публична дейност, където част от журито ще бъдат и обучените експерти от Младежки център Пловдив.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.