logo

Среща на Програмния оператор с екипите на младежките центрове, финансирани от ФМ на ЕИП 2009-2014 в гр. Пловдив

В периода 10-11 декември 2018 г. в Младежки център Пловдив се проведе работна среща с екипите на младежките центрове от гр. Пловдив, гр. Стара Загора, гр. Добрич и гр. Враца, които бяха изградени с подкрепата на ФМ на ЕИП в предишния програмен период. 
На срещата представителите на младежките центрове споделиха основните постижения в работата си през изминалата година и плановете си за следващата година, както и намеренията си за развитие в по-дългосрочен план.
В подкрепа на техните бъдещи проекти се изказаха и присъстващите на срещата представители на съответните общински ръководства: г-н Георги Титюков – заместник-кмет на гр. Пловдив, г-жа Иванка Сотирова - заместник-кмет на гр. Стара Загора, д-р Емилия Баева - заместник-кмет на гр. Добрич и г-н Денислав Георгиев- представител на община Враца. 
Ръководителят на Програмния оператор - г-жа Цветана Герджикова, представи основните изисквания към младежките центрове във връзка с подготвяните от тях проектни предложения за разширяване дейността, с които ще кандидатстват за финансиране през новия програмен период на ФМ на ЕИП - 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.