logo

Обучение на Киберскаути в град Септември

В периода 21-22 март в СУ “Христо Ботев“, град Септември, бяха обучени ученици от пети клас по програма „Киберскаути“. Те бяха информирани за опасностите, които се срещат в онлайн пространството и начините да се справят с тях. Обучението вдъхнови петокласниците да създадат свои отбори и да се включат в надпреварата за спечелването на Националното състезание.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.