logo

Обучение на Киберскаути в град Якоруда

В периода 26 - 28 март, екипът на Младежки център Пловдив проведе поредното обучение по програма "Киберскаути" на Национален център за безопасен интернет в гр. Якоруда. Над 30 деца преминаха през предизвикателствата на метода "връстници обучават връстници" и с нетърпение очакват да подкрепят и помогнат на своите съученици.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.