logo

Курс за аниматори

От 29 до 31 март за втора поредна година в Младежки център Пловдив се проведе тридневен курс  "Аниматори в 4 и 5-звездни хотелски комплекси", който беше предназначен за младежи на възраст 15 -  29 г.  Хореографи, актьори, танцьори и треньори подготвиха курсистите за забавното предизвикателство. Обучението по анимация  даде на младежите увереност при комуникация с различни хора, умения за презентиране, възможност за изява на личните таланти и креативност, подобряване на уменията по чужд език, създаване на нови приятелства, усвояване на нова професия и възможност за активна заетост в сезона в реномирани хотели и ризорти у нас и в чужбина.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.