logo

Образователен форум "Нови перспективи" в град Димитровград

На 15.04.2019 г. в град Димитровград се проведе образователен форум “Нови перспективи”. Изцяло новият формат, който ОП "Младежки център Пловдив" огранизира, има за цел да засили гражданската активност на младите хора. Във форума взеха участие младежи от общинския парламент в града. С голям интерес бяха посрещнати темите, които лекторите, Мишо Гръблев и Събина Бодурова, представиха пред тях. Модулът “Професии на бъдещето” беше допълнен от младежите, които споделиха своя избор - куратор, журнаст и актьор. 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.