logo

Образователен форум "Извън формата - Модератори на бъдещето"

На 18.04.2019г. се проведе третото издание на образователен форум „Извън формата - Модератори на бъдещето“, организиран от ОП „Младежки център Пловдив“. Участие в него взеха директори и педагогическия състав на училищата и детските градини в град Пловдив и региона. Участниците бяха провокирани да влязат в различни роли, както и да вземат участие във „Форум театър“ представление, който е част от „Театъра на потиснатите“. 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.