logo

Обучение на "Киберскаути" в град Кърджали

На 22 и 23 април част от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“ проведе поредното обучение по програма „Киберскаути“ в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Кърджали. Там бяха обучени 30 петокласника и техните преподаватели. Екипът ги запозна с трите основни роли на киберскаутите, а именно: да дават пример за безопасно използване на интернет, как да съветват своите връстници при възникнали проблеми и как да извършват публични дейности на тази тема. Щастливи сме, че учениците с голям ентусиазъм приемат ролята си на киберскаути и са готови да помагат на своите съученици и приятели.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.