logo

Втора поред дейност "Приятели с природата"

С много радост и усмивки премина втората поред дейност свързана с детските образователни игри „ Приятели с природата“. Тя се проведе в иновативната биоградинка на Младежки център Пловдив. Участие взеха малките приключенци от английска спортна занималня „Синьо лято“. Целта на занятието бе да се развият уменията на децата в засаждане и отглеждане на растения, като същевременно се разгърне креативността, работата в екип, сплотеността и здравословния начин на живот. Всички заедно отбелязахме 12 август – Международният ден на младежта.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.