logo

Трета дейност "Приятели с природата"

Третата поред дейност свързана с детски образователни игри „Приятели с природата“ се проведе днес в иновативната биоградинка на „Младежки център Пловдив“. В нея се включиха малките приключенци от лятна спортна академия ФА „Супер старс“. По време на занятието децата засадиха билки, за които след това ще трябва да се грижат с много любов.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.