logo

Обучение на тема "Мерки за превенция на езика на омразата в онлайн пространството"

През изминалата седмица в два поредни дни екипа на ОП „Младежки център Пловдив“ проведе обучение на тема „Мерки за превенция на езика на омразата в онлайн пространството“. През първия ден участниците се запознаха с материалната база и дейностите, които се осъществяват в центъра. Поставени пред различни казуси свързани с кибертормоза, те трябваше да предложат решения и да изкажат своето мнение за начините, чрез които можем да се справим с езика на омразата. През втория ден обучението премина под формата на ролева игра, след което участниците споделиха опит от идентични ситуации в своята практика. Срещата се организира в рамките на проект на сдружение „Омега“ и в нея взеха участие представители от България, Словения, Италия и Испания.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.