logo

Програма "Киберскаути" продължава и през настоящата учебна година

Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ продължава да работи успешно с Националния център по безопасен интернет по програма „Киберскаут“ и през настоящата учебна година. Обучителната програма за деца използва метода „връстници обучават връстници“ за ефективно популяризиране на основните рискове в интернет пространството и съответните начини за справяне с тях. За тази цел, ученици от 5 клас преминават двудневно обучение за онлайн безопасност и в ролята си на киберскаути предават натрупаните знания на своите връстници. Паралелно се провежда и обучение за преподаватели, които да подпомогнат децата в по-нататъшните им дейности, свързани с националното състезание между обучените киберскаути в цялата страна. Мисията на програмата е да създаде общност от деца и младежи киберскаути, които да демонстрират отговорно и безопасно поведение в интернет и го популяризират сред своите връстници.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.