logo

Обмяна на опит с Младежкия център Мартинен във Финландия

В началото на ноември директорът на Младежкия център Пловдив - Димитрия Тодорова, и образователният съветник - Мария Ангелова, обмениха опит с Младежкия център Мартинен във Финландия.

Те бяха запознати с дейностите на Младежкия център Мартинен от международния координатор Анти Корхонен и останалата част от екипа. По време на срещата бяха обсъдени административната структура на центъра, финансирането, подкрепата, предоставена на местно и държавно равнище, както и ролята на младежкия център със "Знак за качество" на Съвета на Европа при развитието на младежката политика на регионално равнище. Също така бяха представени образователните програми и проекти на Младежкия център Мартинен, целевите групи и начините, по които те са включени и ангажирани в центровете дейности.

Един от приоритетите на Младежкия център Пловдив е създаването на дългосрочно партньорство и сътрудничество с центровете със "Знак за качество". Посещението бе подкрепено от Съвета на Европа.

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.