logo

Образователни работилници - Арктика

Едно вълшебно царство от лед и сняг! Арктика - най- северната част на нашата планета. Каква е природата в този регион? Дом на кои животни е? Как живеят хората тук?Ще се потопим във приказния свят на севера с мисловните карти и видеофилми, а след това ще го пресъздадем.

Възрастта, за която са подходящи работилничките, е от 7 до 12 години.

За предварително записване, моля, звънете на телефон - 0898394219.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.