logo

Обучение по програмата „Киберскаут“

На 26 и 27 ноември се проведе осмото по ред обучение по програма „Киберскаут“ за 2019 година от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“. Ученици от 5 клас от СУ „Христо Ботев“, град Съединение, в рамките на два дни имаха възможността да научат повече за онлайн безопасността. Методът, по който работи програмата, е „връстници обучават връстници“. Той е ефективен начин за популяризиране на основните рискове в интернет пространството и средствата за справяне с тях. В ролята си на киберскаути учениците ще предадат натрупаните знания на своите връстници. Паралелно се проведе и обучение за преподаватели, които да помогнат на децата в по-нататъшните им дейности, свързани с националното състезание между обучените киберскаути в цялата страна.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.