logo

Обучение на Киберскаути в ОУ „Димитър Талев“

Нови 28 ученици успешно преминаха обучението по програма „Киберскаут“ към Национален център по безопасен интернет. То се проведе от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“ на 10 и 11 декември в ОУ „Димитър Талев“, град Пловдив. Петокласниците се запознаха с рисковете в онлайн пространството и начините за справяне с тях, а също така и с основните роли на киберскаута. Сега им предстои да сформират своите отбори и да се включат в националното състезание.

През 2019 година екипът на центъра проведе девет двудневни обучения по програма „Киберскаут“ в училища на територията на град Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Якоруда, Съединение, Септември и с. Поповица.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.