logo

Още обучени киберскаути от СУ „Пейо Яворов“ и ОУ „Петър Берон“

Киберскаути – иновативната програма, която помага на децата да са онлайн безопасно, даде нови знания на още 33 ученици от СУ „Пейо Яворов“ и ОУ „Петър Берон“, град Пловдив. В обучението, проведено на 21 и 22 януари, специализираният образователен екип на ОП „Младежки център Пловдив запозна децата и с трите основни роли на киберскаутите, а именно: да дават добър пример за безопасно използване на интернет, да помагат при възникнали проблеми и да извършват публични дейности на тази тема. Вече в мисията си на киберскаути учениците от 5 клас ще могат да предадат натрупаните знания на своите връстници.

През първия ден паралелно се проведе и обучение за педагогическия екип, в което участие взеха 15 преподаватели. Целта е учителите също да бъдат запознати с основните рискове в онлайн пространството, както и да подкрепят децата в националното състезание за обучени киберскаути.

През изминалата година образователният екип на ОП „Младежки център Пловдив“, профилиран в темата, проведе 9 обучения по програмата „Киберскаути“ и даде нови знания на 228 ученици и 53 преподаватели.

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.