logo

Среща с младежкия омбудсман

Директорът на ОП "Младежки център Пловдив"- Димитрия Тодорова, заедно с ресорния зам.- кмет "Спорт и младежки дейности" - Георги Титюков, се срещнаха с младежкия омбудсман Николай Николов и заместниците му - Здравко Беляшки и Тиана Найденова. На срещата присъстваха омбудсмана на гр. Пловдив - Борислав Стаматов, и г-н Халачев, които са инициатори на новосъздадената структура. Обсъдени бяха реализирането на съвместни инициативи, в подкрепа на младите хора и развиването на младежките политики и приемственост.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.