logo

Нови обучени киберскаути в ОУ "Тодор Каблешков"

Петокласниците от ОУ „Тодор Каблешков“ , град Пловдив, преминаха специализирано обучение по програма „Киберскаути“. То се проведе от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“ на 5 и 6 февруари. Децата се включиха активно в дейностите и бяха отворени за дискусия по темите за опасностите в онлайн пространството и начините за справяне с тях. Паралелно се проведе и обучение за техните преподаватели. Чрез него учителите ще могат активно да подпомагат на децата в предстоящите им дейности, свързани с националното състезание между обучените киберскаути в цялата страна.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.