logo

Да бъдем заедно – практически инструменти за младежка активност

През изминалата седмица част от екипа на „Младежки център Пловдив“ взе участие в работна среща по проект 2018 -2- BG01-KA205-048177 „Да бъдем заедно – практически инструменти за младежка активност“ по Програма Еразъм +. По време на събитието бяха споделени и представени добри практики в областта на предприемачеството, личностното и кариерно развитие, младежките политики и други. Събитието бе изключително ползотворно по посока обогатяване на образователната методика в центъра.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.