logo

Обучение по програмата „Киберскаут“ в Пловдив

На 25 и 26 февруари екипът от младежки работници проведе обучение по програма „Киберскаут“ към Националния център по безопасен интернет. В него взеха участие 26 деца от ОУ „Алеко Константинов“, СУ „Цар Симеон Велики“ и СУ „Любен Каравелов“. Дейността събуди интереса на петокласниците за отговорното сърфиране онлайн и с радост приеха ролята си на киберскаути.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.