logo

Целодневно обучение по програма „Млад стажант“

Качествата, които трябва да притежава един доброволец, умението да говорим пред аудитория и златните стъпки при подготовката на едно събитие – това бяха темите, които обсъдихме на втората среща по програма „Млад стажант“. През следващите месеци младежите ще преминат през редица обучения и много предизвикателства, които екипът на центъра е подготвил за тях.

Програма "Млад стажант" бе стартирана във връзка с проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. 


Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.