logo

Приятели с природата – елемент „Вода“

„Вода“ е един от елементите от обучителната програма “Приятели с природата“ за деца на възраст между 7 и 12 години. Младежките работници на ОП „Младежки център Пловдив“ проведоха обучение с малките участници от Летните спортни занимални. Като част от любопитна дискусия децата говориха за това къде срещаме водата.

Дейностите по програма "Приятели с природата" се осъществяват в изпълнение на 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.