logo

Трета среща на Консултативен съвет

За трети път заседава Консултативен съвет към ОП „Младежки център Пловдив“. Младежите продължиха работата си по инициативите към новия проект на центъра „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Бяха обсъдени начини за маркетинг и информационни кампании за инициативите – както за кампанията за кандидатстване на мини-проектите, така и за популяризиране на одобрените за осъществяване такива.

Проведе се и дискусия за определяне на критерии към конкурса за избор на инициативите. Установени бяха и основните изисквания към кандидатите.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.