logo

Програма „Млад стажант“ – първи стъпки в провеждането на неформална дейност

Провеждане на неформална дейност и ключовите елементи, които я съпътстват – това бе темата на третото целодневно обучение по програма „Млад стажант“. Участниците бяха запознати  с широк набор от игри за опознаване и сплотяване на групата, работа в екип и енерджайзери. Екипът проведе няколко основни дейности и представи различни начини за получаване на обратна връзка. Всичко това се случи чрез личното преживяване на стажантите и споделеният опит от страна на младежките работници.

Програма "Млад стажант" се осъществява в изпълнение на проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.