logo

Младите стажанти в действие

Четвъртата среща на участниците в програма „Млад стажант“ премина изцяло практически. Разпределени по екипи те трябваше да се подготвят и да представят общо пет неформални дейности. Скоро младите стажанти ще имат възможността да упражнят натрупаните до момента знания и опит, провеждайки дейности насочени към техните връстници.

Програма "Млад стажант" бе стартирана във връзка с проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.