logo

Четвърта среща на Консултативен съвет

Състоя се четвъртото по ред заседание на Консултативния съвет към ОП „Младежки център Пловдив“. На срещата бе обсъден предстоящият конкурс за избор на 40-те младежки инициативи. Във връзка с това бе установена структурата на документа за кандидатстване на младежите със своите идеи.

Формата за участие в конкурса, направленията, в които да бъдат проектирани инициативите, и критериите за оценката им ще бъдат качени съвсем скоро тук – в сайта на ОП „Младежки център Пловдив“.

Конкурстът за младежки инициативи е в изпълнение на проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.