logo

Среща на младите стажанти

В Образователната био градинка на ОП „Младежки център Пловдив“  се проведе среща на участниците по програма „Млад стажант“. Целта й бе да се обсъдят възможностите и начините за отбелязване на Международния ден на младежта. Със съдействието на младежките работници, стажантите започнаха подготовка за провеждането на две сесии, свързани с актуални за техните връстници теми, които ще се проведат в центъра на 12 август.

Програма "Млад стажант" е създадена в изпълнение на проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.