logo

Заседание на Консултативния съвет преди началото на конкурса за младежки инициативи

На 10.08.2020г. заседава Консултативният съвет към ОП „Младежки център Пловдив“. Основна тема на петата среща бяха младежките инициативи. Обсъдени бяха начините за достигане до по-широка публика. Задачата на всеки от екипите беше да планира свои конкретни действия, свързани с разпространението на информация за участие в конкурса.

След броени дни възможността младите хора да кандидатстват за финансирането на своя инициатива със социална и обществена значимост ще бъде факт.

Конкурсът е в изпълнение на проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.