logo

Среща на участниците в програмата "Млад стажант"

На 14 септември 2020 година се проведе среща, в която взеха участие младежките работници на центъра и представителите от програма „Млад стажант“. Целта на срещата отново бе подготовката на четвъртото издание на Младежки форум „Истина или предизвикателство“. След като вече се уточниха заглавието, екипите и програмата за предстоящото събитие, се премина към следващата задача. На тази среща акцентът бе върху изготвяне визията на брошурата и работа по избраните теми.

 Дейностите се реализират по проект "Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие".

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.