logo

Информационна среща с кметове и председатели на читалища от регион Пловдив

Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“, заедно с Геника Байчева – обучител в сферата на социално-ангажирания театър, проведоха информационни срещи с кметовете и председателите на читалища от региона. Представени бяха дейностите на центъра  и чрез метода „Световно кафене“, участниците споделиха какви според тях са нуждите и потребностите на младите хора в малките населени места. Обсъдени бяха и възможностите за съвместно сътрудничество - включване на представители от училища и детски градини в Образователния форум „Извън формата“ и дългосрочна работа с деца, младежки, родители и преподаватели в региона.

Дейността е част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.