logo

Образователен форум „Извън формата: Път към нови светове“

На 03 октомври 2020 година се проведе Образователен форум „Извън формата: Път към нови светове“. Събитието бе предназначено за представители на училища и детски градини (директори, преподаватели, педагогически съветници), председатели на читалища и професионалисти, работещи с деца и младежи, в образователната и културната сфера. Целта на срещата бе лекторите и участниците да споделят добри практики от своята работа, както и да бъдат представени творчески методи и подходи за повишаване на ангажираността в учебния процес.

Форумът е част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.