logo

Младежки форум „Истина или предизвикателство: Открий нови светове“

В периода 9-11 октомври 2020 година се проведе Младежки форум „Истина или предизвикателство: Открий нови светове“. В него се включиха млади хора от пет населени места: Пловдив, Димитровград, Варна, Сливен и Благоевград. В рамките на шест сесии участниците преминаха през обучения, игри и предизвикателства, свързани с кариерно ориентиране, финансова грамотност, работа в екип и общуване.

Събитието е част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.