logo

Информационна среща в ОУ „Васил Левски“ в град Хисаря

На 12 октомври 2020 година се проведе информационна среща с ученици от пети до седми клас в ОУ „Васил Левски“, град Хисаря. По време на нея децата се запознаха с основните направления, в които работи центъра, както и  с образователните дейности, които се осъществяват от образователния екип и възможностите да се включат в тях.

След провеждането на срещата бяха уточнени дати за провеждането на неформална дейност с учениците и проучване на потребностите на педагогическия състав от образователни и културни събития и инициативи.

Информационната среща е част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.