logo

Среща на ученическите съвети в ОП „Младежки център Пловдив“

На 18 октомври в ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе среща на Ученическите съвети от град Пловдив. По време на срещата се представи идеята за създаване на Младежки съвет и се проведе дискусия за съставяне на примерен модел на структурата на самоуправление и стратегия за дейността на съвета в онлайн среда.

Дейността се осъществява по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.