logo

Група по Форум театър в ОП „Младежки център Пловдив“

Групата по Форум театър към ОП „Младежки център Пловдив“ се запознава поетапно с различни техники от форум, имидж и импровизационния театър в поредица от специално предназначени за това срещи. Целта е участниците да преминат през няколкомесечен обучителен цикъл, след което да сътворят представление на социално значима тема, което да представят пред различна аудитория (връстници, учители, родители). С групата работи обучителят Геника Байчева, която има богат опит в сферата на социално-ангажирания театър.

Срещите по Форум театър са част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.