logo

Неформална дейност с ученици от СУ „Иван Вазов“ в град Сопот

Неформална дейност с ученици от пети, шести и седми клас се проведе на 26 октомври. Домакини на събитието бяха СУ „Иван Вазов“, град Сопот. Екипът на центъра въвлече децата в темата за емоциите и тяхното разнообразие. Чрез ролеви игри и дискусия участниците се запознаха с емпатията, начините да разпознават емоционалното си състояние и да търсят причина в поведението и реакциите на околните.

Проведеното обучение е част от работата в региона по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.