logo

Среща на Ученическите съвети

Създадената общност от представители на Ученическите съвети продължава да привлича съмишленици от град Пловдив. На 15.11.2020 г. се проведе онлайн среща на Ученическите съвети, в която се включиха още двама нови представители на пловдивски гимназии.

На настоящата среща беше предложена, дискутирана и приета примерна организационна структура на самоуправление на един Ученически съвет, която представя действащи и практически доказани методи. Тази структура ще бъде достъпна до всяко учебно заведение, което има или желае да създаде Ученически съвет.

Основна тема на разговор беше работата на Ученическите съвети в онлайн среда. Младежите споделиха предизвикателствата, пред които са изправени ежедневно, свързани с провеждането на онлайн заседания и училищни инициативи. Чухме много идеи и решения, които да бъдат насочени към разрешаването на проблемите и безпрепятственото функциониране на съвета виртуално. Темата ще бъде продължена и на следващите заседания, когато ще се разгледа подробно изготвената стратегия за работа в онлайн среда от отделни представители.

Разговорът се насочи към обсъждането на идеи за провеждане на съвместни  инициативи. В тази връзка участниците в срещата решиха да отбележат Международния ден на доброволчеството – 5 декември, като организират онлайн събитие.

Дискусията завърши с исторически преглед на идеята за ученическо самоуправление, като се проследиха нейните източници и развитието й през отделните епохи до днес. Това изясни още повече същността и функциите на една младежка структура, каквато е Ученическият съвет.

Следващата среща на Ученическите съвети ще се проведе през месец декември, а дотогава младежите продължават да преследват своята мисия, свързана с развитието на активно и информирано младежко общество.

Идеите за овластяване на младежите и изграждането на млади лидери се реализират като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.