logo

"Младежки център Пловдив" отбеляза Международния ден на толерантността

На 16-ти ноември Младежки център Пловдив отбеляза Международния ден на толерантността по един нестандартен начин. Темата на срещата  постави фокус върху въпроси като:  доколко приемаме различията в езика на хората около нас и допускаме ли ги до себе си; самите ние - искаме ли да останем автентични и да запазим речта на предците си или заменяме познатите ни думи с тези от книжовния речник? Младежите взеха участие в онлайн обучението, посветено на толерантността и диалектите в българския език. Бяха проведени дискусии и няколко интерактивни дейности по темата. Накрая участниците споделиха, че са обогатили познанията си и са се забавлявали.

Дейността е част от изпълнението на проект  „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.