logo

Ученическите съвети подготвиха съвместна инициатива "Младежкото (добро)творчество’’

Срещата на Ученическите съвети на 29 ноември беше организирана с цел създаване на програма за съвместната инициатива: ,,Младежкото (добро)творчество’’, посветена на Международния ден на доброволчеството – 5 декември. Младежите избраха и модератори, които ще ръководят основната дейност на събитието. Към тях ще се присъединят представители на образователния екип на ОП ,,Младежки център Пловдив’’, които ще представят темата за доброволчеството. Като основни посланици на идеята за ученическото самоуправление, участниците в Ученическите съвети ще разпространят и популяризират инициативата сред своите съученици, приятели и близки.

Идеите за овластяване на младежите и изграждането на млади лидери се реализират като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.