logo

Ученическите съвети заседаваха онлайн

Ученическото самоуправление е основна форма на младежко гражданско участие, която дава възможността на младежите да творят, да реализират своите идеи, да организират събития и инициативи, да привличат съмишленици.

 На 22 ноември се проведе поредната онлайн среща на представителите на Ученическите съвети, в която се коментира подробно организацията за първото съвместно събитие с образователния екип на ОП „Младежки център Пловдив“, посветено на Международния ден на доброволчеството – 5 декември. Участниците в срещата избраха темата на събитието: „Младежкото (добро)творчество“. Те набелязаха основните подтеми, които да бъдат дискутирани и обособиха целевата група „младежи“ (на възраст 15-20 години), към която да се насочат. Беше създадено фейсбук събитие, което да се разпространява от съветите в отделните учебни заведения и да се споделя в онлайн пространството.

Срещите на Ученическите съвети се реализират като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.