logo

„Познаваме ли човешките права?“ - онлайн събитието, с което "Младежки център Пловдив" отбеляза 10-ти декември

На 10-ти декември отбелязваме Деня на човешките права. Преди малко повече от 70 години на тази дата се приема Всеобщата декларация за правата на човека. По този повод екипът на центъра организира онлайн среща с младежи. По време на събитието се проведоха дискусии и забавни игри със състезателен характер. Участниците споделиха с какво свързват правата на човека, защо според тях те са толкова важни и представиха примери, в които могат да бъдат нарушени.

Онлайн срещата „ Познаваме ли човешките права?“ се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.