logo

Състоя се ежемесечната среща на Ученическите съвети

За пореден път онлайн пространството беше завладяно от нестихващия младежки ентусиазъм на представителите на Ученическите съвети, които проведоха последната си редовна месечна среща за календарната година. Дискусията се насочи към анализ на резултатите от онлайн събитието „Младежкото (добро)творчество“, което беше първата стъпка на новосъздадената младежка общност. Учениците заявиха готовността си за организиране на подобни бъдещи инициативи, чрез които да разпространят идеите на Ученическите съвети и да достигнат до все повече младежи от града. Работата в онлайн среда беше отново коментирана тема, вдъхновена от организирания онлайн коледен базар на ЕГ „Иван Вазов“. На дневен ред беше поставена темата за необходимостта от  ученическо самоуправление сред учениците от 1. до 7. клас. Обсъди се и идеята за стартиране на комуникация с училищните ръководства на гимназиите, чрез които да се увеличат посланиците на Ученическите съвети.

            Срещите на Ученическите съвети се реализират като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.