logo

Участие в 11-тата платформа на младежките центрове със „Знак за качество“ към Съвета на Европа

В периода 19- 20-ти ноември 2020 година се проведе 11-тата платформа на младежките центрове със „Знак за качество“ към Съвета на Европа. Всички участници представиха предизвикателствата, които са срещнали във връзка с ограниченията, въведени от началото на месец март тази година. Ръководителите на центровете споделиха мерките, които са предприели за справяне с възникналите трудности, начинът, по който работят служителите и подкрепата, която получават от обществените институции. Обсъдени бяха и бъдещите дейности и събития, които центровете планират да реализират.


Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.