logo

„Младежки център Пловдив“ участва в Третата европейска конвенция за младежка работа

Част от екипа на центъра взе участие в мероприятието, състояло се в периода 7-10-ти декември 2020 година. То бе най-мащабното онлайн събитие до момента- с над 1000 участници от различни държави. 

Началото бе поставено с представяне на програмата и приветствия, отправени от Франциска Гифай - германски федерален министър по въпросите за семейството, възрастните хора, жените и младежите, българският еврокомисар Мария Габриел и генералният директор по демократичните въпроси в Съвета на Европа – Снежана Самарджич-Маркович.

По време на четиридневното събитие се проведоха голям брой работилници, онлайн дейности и срещи на различни теми, свързани с младежката работа. Направено бе и представяне на финалния документ на Третата Европейска конвенция за младежка работа. Стратегическият документ от 16 страници съдържа конкретни мерки за развитие на младежкия сектор в Европа.


Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.