logo

Образователният екип на центъра премина през обучение за работа с общности

Обучителят Геника Байчева предаде своя богат опит от работата с общности на образователния екип на ОП „Младежки център Пловдив“. Част от темите по време на тридневното обучение бяха ключовите принципи за работа с общности, стереотипите, с които живеем, какво представлява „дизайн, обърнат към човека“, как да използваме творческия си потенциал в работата и други. Това се случи с помощта на ролеви игри, споделяне на личен пример от проведени успешни инициативи, презентации и дискусии по темата.

Обучението е част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.


Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.