logo

„Благодарност“- предколедната серия от поредицата „Добродетелите в нас“

Благодарността бе темата на предколедната серия от поредицата за деца и родители - „Добродетелите в нас“. Семействата имаха възможност за споделено време, докато творят заедно, а поучителната история този път ни напомни за нещата, които ни правят щастливи, колко е важно да ценим и да се радваме на това, което имаме, да уважаваме и да сме признателни към тези, които ни обичат и се грижат за нас.

Поредицата е част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021 г.


Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.